ANBI

De ANBI-status is verleend met ingang van 6 december 2017, de oprichtingsdatum van de stichting.

Fiscale informatie

Ons fiscaal nummer is: 858206730

Bestuurssamenstelling

  • de heer C. den Hartog (voorzitter)
  • de heer W.P. Onderdelinden (secretaris)
  • de heer M. Roobol (penningmeester)
  • de heer A. van Eijsden (lid)
  • de heer G. van der Heide (lid)

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk, zoals conform is vastgelegd in de statuten, artikel 4 lid 4.  Wel worden gemaakte onkosten vergoed

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de downloadlinks naar onze jaarverslagen.

Daar we in 2018 gestart zijn, is er op dit moment nog geen jaarverslag beschikbaar.

Statuten

Klik hier voor de statuten van de stichting Samenredzaamheid bij Schulden

Beleidsplan

Zie hiervoor het geschreven is op de pagina van de Organisatie.