ANBI

De ANBI-status is verleend met ingang van 6 december 2017, de oprichtingsdatum van de stichting.

Fiscale informatie

Ons fiscaal nummer is: 858206730

Bestuurssamenstelling

  • de heer C. den Hartog (voorzitter)
  • de heer W.P. Onderdelinden (secretaris)
  • de heer M. Roobol (penningmeester)
  • de heer A. van Eijsden (lid)
  • de heer G. van der Heide (lid)

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk, zoals conform is vastgelegd in de statuten, artikel 4 lid 4.  Wel worden gemaakte onkosten vergoed

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de downloadlinks naar onze jaarverslagen.

Statuten

Klik hier voor de statuten van de stichting Samenredzaamheid bij Schulden

Beleidsplan

Zie hiervoor het geschreven is op de pagina van de Organisatie.