Contact

Voor hulpvragers en praktische zaken

SchuldHulpMaatje Ridderkerk

Pieta Velthuizen-de Rooij
p/a Kamerlingh Onnesstraat 68
2984 ED  Ridderkerk

Mobiel: (06) 558 97 821
E-mail: info@shmridderkerk.nl

Voor bestuurszaken

Stichting Samenredzaamheid bij Schulden te Ridderkerk
p/a Jaap van der Graafstraat 2
2983 DA Ridderkerk

E-mail: samenredzaambijschulden@gmail.com

Giften en Donaties

Uw giften, donaties en sponsorbedragen kunt u overmaken op:

SNS-Bank: NL40 SNSB 0705816834
ten name van Stichting Samenredzaamheid bij Schulden te Ridderkerk.

U ontvangt via onze penningmeester altijd een schriftelijk bewijs van de ontvangen bijdragen.
Namens onze hulpvragers zeggen u vast hartelijk dank voor uw bijdrage(n).

Contact formulier

Klik hier om het contactformulier te gebruiken