Ik wil iemand aanmelden voor hulp

Het op het orde hebben en brengen van de financiële administratie kan soms gewoon lastig zijn. En dat kan meerdere oorzaken hebben. Mensen met (problematische) schulden komen daar zonder steun meestal niet uit.

Tegelijkertijd is het hebben van schulden moeilijk bespreekbaar voor mensen. Daarom is het belangrijk dat anderen oog hebben voor de situatie waarin hun naaste verkeert. Vermoedt u een (financieel)  probleem of een zorgelijke administratieve situatie?  Maak het bespreekbaar! Spreek uw vermoeden uit en biedt een luisterend oor. Dat is vaak de eerste stap naar de vele mogelijkheden van ondersteuning.

De vrijwilligers/maatje van SchuldHulpMaatje Ridderkerk helpen graag en …. Samen lukt ‘t!

U kunt iemand aanmelden via aanmeldingsformulier

Belangrijk: lees deze attentiepunten voordat u iemand aanmeldt.

Het is wenselijk dat hulpvragers de Nederlandse taal voldoende beheersen of voor een betrouwbare tolk zorgen. Cliënten die de Nederlandse taal niet spreken en schrijven kunnen wij helaas niet helpen.

  • Goede communicatie is belangrijk, daarom verwachten wij dat iemand telefonisch en/of per e-mail goed bereikbaar is.
  • Actieve medewerking van de cliënt is nodig om de ondersteuning tot een goed einde te brengen.
  • SHM Ridderkerk helpt alleen cliënten die financieel niet in staat zijn een bureau in te huren.
  • Het verdient aanbeveling dat u uw aanmelding vóóraf met de betrokkene(n) bespreekt.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.