Missie, visie en werkwijze

Missie

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. SHM-Ridderkerk heeft als doel het voorkomen en oplossen van problemen als gevolg van schulden van mensen in de gemeente Ridderkerk. Dit geïnspireerd door Bijbelse motivatie en ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst van mensen.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat mensen met schulden hulp moet worden geboden, waarbij ze zoveel als mogelijk is wordt geleerd zelf hun financiële zaken te regelen. Ons, door de Bijbel geïnspireerd, uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan zonder te oordelen, om samen te kijken en leren hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld(en). Dit onder het motto: ‘Samen lukt ’t’.

Werkwijze

Wij werken volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dat betekent een beproefde, effectieve en betrouwbare werkmethodiek. Een centrale rol hierbij speelt het SchuldHulpMaatje. Elk ‘maatje’ is deskundig getraind en gecertificeerd. Dit wordt op peil gehouden door het jaarlijks te volgen Permanent Educatie Programma en onze maandelijkse intervisiebijeenkomsten. Ieder maatje beschikt ook over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Onze vrijwilligers (maatjes) bieden hulp aan mensen die te maken hebben met een veelheid aan financiële en daaraan verbonden problemen. Hierbij kan gedacht worden aan: (dreigende) schulden, (dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas en elektra, (te) lang wachten op een uitkering, schulden als gevolg van relatieproblemen, onvoldoende administratieve vaardigheden en soms ook miscommunicatie met (medewerkers van) instanties. Voorkomen van schulden heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Daarom is alles erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden.