Organisatie

SchuldHulpMaatje Ridderkerk is in 2012 begonnen als een particulier initiatief van Krijn de Jong
(† 2017) die daarin gesteund werd door Jim Kloos. In 2013 zijn de activiteiten als een project ondergebracht bij Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk in Ridderkerk, waarna Krijn en Jim als projectcoördinatoren van het Gilde de activiteiten hebben vormgegeven als aspirant lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje.

Op de foto de initiatiefnemers van het eerste uur:
Links Krijn de Jong (overleden in 2017) en rechts Jim Kloos. Hier ontvangen zij hun bronzen penning in verband met het 5-jarig vrijwilliger/maatje zijn (2017)

Het was echter van het begin af aan de bedoeling dat SchuldHulpMaatje Ridderkerk als volwaardig lid van de landelijke vereniging zou gaan opereren met een zelfstandig bestuur gevormd door bestuursleden vanuit de plaatselijke kerken.

Per 1 januari 2018 zijn de activiteiten van SchuldHulpMaatje Ridderkerk als “project” van het Gilde gestopt en ondergebracht in een zelfstandige stichting met de veelzeggende naam: “Samenredzaamheid bij Schulden” met een eigen bestuur en statuten. De stichting is op 6 december 2017 notarieel opgericht en zelfstandig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Per 1 januari 2018 het de stichting ook de licentie volwaardig lidmaatschap van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland ontvangen uit de handen Peter Rijsdijk, Algemeen Directeur van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Johan den Hartog , (interim) voorzitter van de Stichting Samenredzaamheid bij Schulden (links), de licentie A-status en daarmee volwaardig lidmaatschap uit de handen Peter Rijsdijk, Algemeen Directeur van de landelijke vereniging “SchuldHulpMaatje Nederland” (rechts).

In de loop van de tijd hebben 13 plaatselijke kerken en gemeenten de intentieverklaring getekend, waarmee zij beloven achter de doelstellingen van de Stichting Samenredzaamheid bij Schulden te staan en hen met woord en daad volledig te steunen.

Het bestuur van de Stichting Samenredzaamheid bij Schulden wordt gevormd door leden, die elk voor zich actief deel uitmaken van één van die plaatselijke kerken of gemeenten. Zij zitten in het bestuur op persoonlijke titel. Zij vormen in persoon een onmisbare schakel naar hun eigen plaatselijke kerk of gemeente. Dat stimuleert en bevestigt de band met de kerken en gemeenten. Zij zijn  in hun functioneren als bestuurslid echter “zonder last” actief betrokken.

Het bestuur van de Stichting Samenredzaamheid bij Schulden bestaat statutair uit (minimaal) 5 personen. Het bestuur geeft bestuurlijk leiding aan de activiteiten en praktische ondersteuning die lokaal en extern plaatsvinden onder de werknamen “SchuldHulpMaatje Ridderkerk” en/of “SHM Ridderkerk”

De dagelijkse en praktische hulpverleningsactiviteiten door SchuldHulpMaatje Ridderkerk worden uitgevoerd via 4 coördinatoren van SchuldHulpMaatje Ridderkerk. Zij ontvangen in eerste instantie mensen, die aankloppen om hulp en beoordelen of SHM Ridderkerk in staat is de gewenste hulp te bieden. Daarna koppelen zij de cliënt aan een vrijwilliger (maatje). De coördinatoren dragen er ook zorg voor, dat nieuwe maatjes worden ingewerkt, de gewenste opleidingen worden gevolgd en ook dat daarna door infoavonden, intervisiebijeenkomsten en online-educatie het deskundigheidsniveau op peil blijft.

Het bestuur draagt zorg voor het verwerven van de benodigde financiële middelen, het nemen van beleidsbeslissingen, de huisvesting van de organisatie, de contacten met de kerken enzovoorts. Dit alles om ervoor te zorgen, dat de coördinatoren en maatjes zich 100% kunnen richten op hun begeleidende taak.

Beleidsplan

Klik hieronder op de link voor het beleidsplan 2020 – 2023
Beleidsplan 2020 – 2023 

Klik hieronder op de link voor het beleidsplan 2018 – 2019
Beleidsplan 2018 – 2019 d.d 25-05-2018

JAARVERSLAGEN

Klik hier voor de meest actuele jaarverslagen

Statuten

Voor de statuten verwijzen wij u graag naar onze ANBI pagina.