Partners

Maatschappelijke Organisaties

 • Gemeente Ridderkerk
  • Klantmanagers Schulddienstverlening
  • Klantmanagers Werk en Inkomen
  • Klantmanagers Verstrekkingen
  • Klantmanagers BBZ/LOAZ
  • Klantmanagers WMO
  • Beleidsmedewerkers Schulddienstverlening en minima
  • Beleidsmedewerkers Preventie
  • Beleidsmedewerkers Lokaal Zorg Netwerk
  • College van Burgemeester en Wethouders
  • Alle politieke partijen in Ridderkerk
 • Alle wijkteams in Ridderkerk
 • Bureau Sociaal Raadslieden Ridderkerk
 • Plangroep Schuldhulpverlening/Budgetbeheer BAR-gemeenten
 • Het Maatschappelijk Burgerplatform Minima Ridderkerk
 • De Voedselbank Rotterdam, uitgiftepunt Ridderkerk
 • De Foodcompany
 • De Kledingbank
 • Stichting Vluchtelingenwerk in Ridderkerk
 • Bouman GGZ
 • Huisartsen-/psychologenpraktijken
 • Flexus Jeugdplein
 • De Jonge Krijger
 • Buurtman & Buurtvrouw (Antesgroep)
 • Diverse (beschermings)bewindvoerders

Kerken

 • Protestantse Gemeente De Levensbron
 • Hervormde Gemeente Ridderkerk namens de volgende wijkgemeenten:
  • Boezemkerk, Bolnes
  • Wilhelminakerk, Slikkerveer
  • Singelkerk, Centrum
  • Goede Herderkerk, Ridderkerk West
  • Ichthuskerk / Immanuelkapel, Drievliet / Oostendam
 • Hervormde Gemeente Rijsoord
 • Christelijke Gereformeerde Elimkerk
 • Gereformeerde Gemeente Slikkerveer “Eben Haezerkerk”
 • Gereformeerde Gemeente Ridderkerk “Bethelkerk”
 • Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
 • Opstandingskerk Rijsoord
 • Protestantse Gemeente Slikkerveer “Christus is Koningkerk”
 • R.K. St. Jorisparochie