Wat doe je als maatje

Een SchuldHulpMaatje helpt mensen met (dreigende) financiële problemen. SchuldHulpMaatje is er dan ook voor iedereen die grip of hun financiën kwijtraken en/of tegen schulden aanlopen.

Een SchuldHulpMaatje biedt:

  • een luisterend oor
  • bij de hulpvrager thuis, met de rekeningen op de keukentafel
  • hulp bij het op orde krijgen en houden van het huishoudboekje
  • ondersteuning bij het voorkomen van schulden
  • ondersteuning bij schuldhulpverlening
  • ondersteuning naar en na de schuldhulpverlening
  • ondersteuning bij het gebruik maken van de minima-regelingen van de (plaatselijke) overheid, zoals bijvoorbeeld kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen, collectieve zorgverzekering etc.

 

Je praat niet met iedereen over schulden en geldgebrek.
Je krijgt dan ook niet “zomaar iemand op je stoep”.
“Er moet een klik zijn en vertrouwen.

 

Deskundige vrijwilliger

Een SchuldHulpMaatje is een deskundige vrijwilliger die vooral goed luistert en samen met de hulpvrager probeert om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Maar ook als er al een schuldhulptraject loopt, biedt SchuldHulpMaatje ondersteuning. Zij krijgen een gedegen en doorlopende opleiding om blijvend goed en deskundig te kunnen helpen.

Samenwerking lokale organisaties

Als maatje van SchuldHulpMaatje Ridderkerk werk je intensief en nauw samen met de plaatselijke kerken, de burgerlijke gemeente, de wijkteams en andere lokale organisaties die zich echt betrokken voelen bij mensen met financiële problemen zoals de voedselbank, de kleding company, de snuffelhoek etc.